Verejné obstarávanie

Obstarávanie – nákup surovín a materiálov je zabezpečované podnikmi, v ktorých je vlastníkom alebo spoluvlastníkom štát podľa zákonov o verejnom obstarávaní platných v príslušných krajinách.

Charakteristické znaky VO:

  • Náročnosť na kvalitu predkladaných dokumentov

  • Predkladanie rôznych potvrdení inštitúcií, ktoré potvrdzujú
    kvalifikovanosť a bezúhonnosť ponúkajúceho

  • Rozdielnosť právnych predpisov v jednotlivých štátoch

  • Spoločnosť MBT, a.s. sa úspešne zúčastňuje tendrov hlavne v Srbsku, Čiernej Hore, Macedónsku, BiH, Kosove, Ukrajine a v Kazachstane.