HISTÓRIA

Firma Matador Belt Trade a.s. bola založená v roku 1993 akcionármi, ktorí pôsobili na trhoch vtedajšieho SNŠ a poznali situáciu na týchto trhoch. Keďže jedným z akcionárov bola firma Matador, hlavným biznisom firmy sa stal vývoz dopravných pásov značky Matador pre potreby banského a metalurgického priemyslu. Firma sa etablovala na európskych a ázijských trhoch, počas ktorých získavala dôležité obchodné kontakty. Okrem tradičného zamerania boli realizované obchodné prípady v oblasti importu surovín a exportu slovenských výrobkov. Takže dnes môžeme konštatovať, že MBT sa prepracovala z firmy zameranej na export gumárenskej produkcie na obchodnú firmu so širokým záberom využívajúc kontakty a vzťahy z oblasti banského, hutníckeho a stavebného priemyslu. Diverzifikácia štruktúry podnikania a zmena akcionárskej štruktúry znamená pre firmu a jej zamestnancov ďalšiu etapu, počas ktorej bude firma pôsobiť pod novým názvom MBT a.s. Púchov. Nový názov symbolizuje kontinuitu s doterajším predmetom podnikania a zároveň znamená, že firma svoje pôvodné zameranie na predaj DP a ostatných gumárenských výrobkov naďalej rozširuje o ďalšie oblasti podnikania. MBT bude naďalej rozvíjať svoje aktivity najmä na tradičných trhoch východnej a strednej Európy. Súčasný názov firmy vstúpil do platnosti 10.01.2008. Základnou snahou manažmentu firmy je klásť dôraz na seriózne a priateľské vzťahy s našimi partnermi.