Bauxit

Bauxit je usadená hornina, pozostávajúca zo zmesi minerálov hliníka (böhmit, diaspor, gibbsit), železa (goethit, hematit) a ílových minerálov (kaolinit).

Gumárenské suroviny

 • syntetický kaučuk
 • prírodný kaučuk
 • zinková beloba
 • regenerovaná guma
 • gumárenské prísady
 • Odpadové suroviny

 • Gumový odpadový materiál
 • Železný šrot
 • Dopravné pásy a príslušenstvo

  Dopravné pásy sa používajú na prepravu sypkých aj tuhých materiálov v rôznych oblastiach priemyslu. Dopravné pásy majú uplatnenie hlavne v týchto oblastiach:

 • povrchové uholné bane
 • podzemné uholné bane
 • ťažba ostatných surovín
 • stavebníctvo
 • hutnícky priemysel
 • výroba elektrickej energie a tepla
 • Produkty

  Oceľokordové dopravné pásy

  Dopravné pásy vhodné na prepravu materiálu na veľké osové vzdialenosti v ťažkých pracovných podmienkach. K tomu ich predurčuje malé predĺženie pri zaťažení a vynikajúca schopnosť prispôsobiť sa korýtku dopravníka vďaka nízkej priečnej tuhosti. Kostra pásu pozostáva z vysokopevných oceľových kordov, uložených v jednej rovine a obalených v jadrovej gume, kvôli dokonalému spojeniu hornej a spodnej krycej vrstvy. Pevná väzba medzi vrstvami zabezpečuje optimálnu funkčnú schopnosť a vysokú odolnosť. Rozostupy a pevnosti kordov určujú pevnostné rady.

  Gumotextilné dopravné pásy

  Dopravné pásy pre všeobecné použitie. Slúžia najmä na dopravu sypkého a kusového materiálu v bežných prevádzkových podmienkach. Kostra pásu pozostáva z 2 – 6 textilných vložiek vytvorených kombináciou vlákien z polyestru (E) a polyamidu (P), ktoré sa vyznačujú vysokou pevnosťou a vynikajúcimi fyzikálno-mechanickými vlastnosťami. Vyrábajú sa s rezaným alebo ochranným okrajom, v pevnostných radoch 200 – 3 500 N/mm a v šírkach 400 – 2 400 mm . Krycie vrstvy zabezpečujú styk pásu s prepravovaným materiálom, resp. s valčekmi a bubnami dopravníka, preto je dôležité venovať zvýšenú pozornosť výberu vhodnej hrúbky a kategórie.

  Špeciálne gumotextilné pásy

  PVC a PU dopravné pásy

  Všetky pásy majú individuálny charakter v závislosti od vrstiev, profilu, hrúbky a tvrdosti vrchného povrchu, od vysokej priľnavosti pre naklonené pásy až po vlastnosť ľahšieho uvoľnenia materiálu z pásu. Pásy s povrchovou vrstvou 1mm a viac môžu byť poťahované PVC, PU plastmi s výberom rôznej tvrdosti pred profilovaním.

  Profilové pásy

  Na rozdiel od dopravných pásov s hladkým profilom umožňujú prepravu materiálov s uhlom sklonu nad 30°. Profily na dopravnom páse zabraňujú zosúvaniu prepravovaného materiálu a zvyšujú kapacitu dopravy. Vyrábajú sa s rôznym typom unášačov podľa potrieb zákazníka, spojené alebo nespojené, v šírkach 400 – 1 200 mm.

  Spojovacie materiály

  Servis a poradenstvo

  Sklad

  /** * Created by PhpStorm. * User: Sajmon * Date: 12.8.2016 * Time: 19:48 */