KTO SME?

MBT akciová spoločnosť je obchodná spoločnosť. MBT, a.s. podniká na základe skúseností a kontaktov získaných pri realizovaní dodávok odberateľom z oblasti banského a hutníckeho priemyslu. Firma sa vyprofilovala hlavne na trhoch juhovýchodnej Európy a to hlavne v krajinách bývalej Juhoslávie a bývalého SNŠ. Ako obchodná firma realizuje export do uvedených a ďalších krajín sveta a zároveň aj import z týchto krajín na Slovensko.